Gipea

Gipea heeft het ontstaan te danken aan de behoefte voor privacy en het creëren van een eigen identiteit. Privacy en een eigen identiteit voor eigenaren van bedrijven terreinen en woningen met tuinen, welke van de openbare ruimte worden afgescheiden door middel van een draadstaaf mat hekwerk. Gipea startte in 2014 een consumenten gericht online bedrijf om hiertoe snel mogelijkheden te bieden.

Snel de gewenste privacy en eigen identiteit realiseren, met als groot voordelen het onderhoudsvrije behoud van de maximaal beschikbare ruimte van het tuinperceel met een milieu vriendelijk product.

Gipea zakelijke markt Door de succesvolle ontwikkelingen van het Gipea online bedrijf, werd uitzicht gegeven op het doorgroeien van een verkooponderdeel voor de verkoop van haar producten aan de zakelijke markt. Hiertoe is recent in 2017, op het adres Bruggen 2 A te Rosmalen, een kantoorpand ingericht met showroom en opslagmagazijn.

De zakelijke markt met bedrijven welke op een perceel zijn ingericht die van de openbare ruimte zijn afgescheiden middels hekwerken kennen, ten opzichte van particulieren, een tegengesteld- alsmede een gezamenlijk belang! Het gezamenlijke belang betreft namelijk het aan de buitenzijde van het perceel creëren van de eigen identiteit van deze ondernemingen. Gipea biedt hiertoe creatieve en interessante mogelijkheden als dealer van IPS.

 

Gipea en mogelijkheden Wij stellen het vanzelfsprekend op prijs als wij onze mogelijkheden in een persoonlijk gesprek met u mogen toelichten.